Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Penderfyniadau Dirprwyedig - Cadeirydd y Cabinet, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jane Mudd 0