Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Deb Davies 0