Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gymuned ac Adnoddau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd David Mayer 0