Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Kate Thomas 3
Cynghorydd Janet Cleverly 2
Cynghorydd Yvonne Forsey 1
Cynghorydd Laura Lacey 2
Cynghorydd Malcolm Linton 1
Cynghorydd Debbie Harvey 1
Councillor Gavin Horton 3
Councillor Dimitri Batrouni 1
Councillor Bev Perkins 3
Councillor John Harris 3
Councillor Mark Howells 3
Councillor Saeed Adan 3
Councillor Chris Reeks 3
Councillor John Reynolds 3