Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi 2
Cynghorydd Mark Whitcutt 0
Cynghorydd Janet Cleverly 0
Cynghorydd Graham Berry 1
Cynghorydd John Richards 1
Cynghorydd Yvonne Forsey 2
Cynghorydd Jason Hughes 1
Cynghorydd Jane Mudd 1
Cynghorydd Malcolm Linton 1
Cynghorydd Martyn Kellaway 1
Cynghorydd Chris Evans 1
Cynghorydd Ibrahim Hayat 0
Cynghorydd Roger Jeavons 1