Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Kate Thomas 3
Cynghorydd Janet Cleverly 3
Cynghorydd James Clarke 1
Cynghorydd Yvonne Forsey 1
Cynghorydd Laura Lacey 1
Cynghorydd Jane Mudd 0
Cynghorydd Malcolm Linton 3
Councillor Gavin Horton 3
Councillor Alex Pimm 2
Councillor Dimitri Batrouni 1
Councillor Bev Perkins 1
Councillor John Harris 3
Councillor Mark Howells 3
Councillor Saeed Adan 3
Councillor Chris Reeks 3
Councillor John Reynolds 2