Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd David Mayer 6
Cynghorydd Kevin Whitehead 5
Cynghorydd Deb Davies 0
Cynghorydd Jason Hughes 2
Cynghorydd Laura Lacey 0
Cynghorydd Jane Mudd 0
Cynghorydd Allan Morris 0
Councillor Farzina Hussain 6
Councillor John Jones 3
Councillor Pat Drewett 6
Councillor Matthew Pimm 5
Councillor Stephen Cocks 6
Councillor Dimitri Batrouni 1
Councillor Allan Screen 6
Councillor Emma Stowell-Corten 5