Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Kevin Whitehead 1
Cynghorydd Jason Hughes 1
Cynghorydd Laura Lacey 1
Cynghorydd Allan Morris 1
Councillor Farzina Hussain 4
Councillor John Jones 1
Councillor Pat Drewett 4
Councillor Matthew Pimm 3
Councillor Claire Baker-Westhead 0
Councillor Dimitri Batrouni 1
Councillor Bev Davies 4
Councillor Allan Screen 4
Councillor Emma Stowell-Corten 4