Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Penderfyniadau dirprwyedig - Aelod cabinet dros drawsnewid sefydliadol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Councillor Dimitri Batrouni 0