Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd David Mayer 4
Cynghorydd Paul Cockeram 5
Cynghorydd Ray Truman 3
Cynghorydd Deb Davies 5
Cynghorydd Jason Hughes 4
Cynghorydd Abdul-Majid Rahman 1
Cynghorydd Jane Mudd 5
Cynghorydd Debbie Harvey 5
Cynghorydd Roger Jeavons 5
Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jason Hughes 1
Cynghorydd Roger Jeavons 2
Cyngor, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd David Mayer 2
Cynghorydd Debbie Wilcox 2
Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi 2
Cynghorydd David Williams 2
Cynghorydd Kevin Whitehead 2
Cynghorydd Richard White 1
Cynghorydd Mark Whitcutt 0
Cynghorydd Trevor Watkins 2
Cynghorydd Paul Cockeram 2
Cynghorydd Ray Truman 2
Cynghorydd Ken Critchley 1
Cynghorydd Kate Thomas 2
Cynghorydd Deb Davies 1
Cynghorydd Herbie Thomas 1
Cynghorydd Janet Cleverly 2
Cynghorydd Tom Suller 1
Cynghorydd Carmel Townsend 2
Cynghorydd Mark Spencer 2
Cynghorydd Graham Berry 2
Cynghorydd James Clarke 2
Cynghorydd Val Dudley 0
Cynghorydd John Richards 2
Cynghorydd Yvonne Forsey 1
Cynghorydd Rehmaan Hayat 1
Cynghorydd Tracey Holyoake 0
Cynghorydd Phil Hourahine 2
Cynghorydd Jason Hughes 2
Cynghorydd Jason Jordan 2
Cynghorydd Laura Lacey 2
Cynghorydd Stephen Marshall 2
Cynghorydd William Routley 2
Cynghorydd Joan Watkins 2
Cynghorydd Abdul-Majid Rahman 1
Cynghorydd Holly Townsend 1
Cynghorydd Jane Mudd 2
Cynghorydd Allan Morris 2
Cynghorydd Ray Mogford 2
Cynghorydd Malcolm Linton 2
Cynghorydd Martyn Kellaway 1
Cynghorydd Chris Evans 2
Cynghorydd Matthew Evans 2
Cynghorydd Charles Ferris 2
Cynghorydd David Fouweather 2
Cynghorydd Gail Giles 2
Cynghorydd John Guy 2
Councillor Farzina Hussain 1
Cynghorydd Debbie Harvey 2
Cynghorydd Ibrahim Hayat 1
Councillor John Jones 2
Cynghorydd Roger Jeavons 2
Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Adfywio a Thai, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jason Hughes 0
Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jason Hughes 0
Cynghorydd Stephen Marshall 0
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd David Mayer 1
Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi 3
Cynghorydd Mark Whitcutt 1
Cynghorydd Ray Truman 1
Cynghorydd Graham Berry 1
Cynghorydd John Richards 2
Cynghorydd Yvonne Forsey 2
Cynghorydd Jason Hughes 1
Cynghorydd Jane Mudd 1
Cynghorydd Malcolm Linton 2
Cynghorydd Martyn Kellaway 0
Cynghorydd Chris Evans 2
Cynghorydd Charles Ferris 2
Cynghorydd Ibrahim Hayat 1
Cynghorydd Roger Jeavons 1
Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi 3
Cynghorydd Kate Thomas 1
Cynghorydd Graham Berry 3
Cynghorydd Yvonne Forsey 4
Cynghorydd Phil Hourahine 4
Cynghorydd Jason Hughes 1
Cynghorydd Laura Lacey 4
Cynghorydd Jane Mudd 1
Cynghorydd Chris Evans 2
Cynghorydd Matthew Evans 4
Cynghorydd Charles Ferris 3
Councillor Farzina Hussain 4