Events Calendar
27 Rhagfyr 2021 DYDD LLUN


28 Rhagfyr 2021 DYDD MAWRTH


29 Rhagfyr 2021 DYDD MERCHER


30 Rhagfyr 2021 DYDD IAU


31 Rhagfyr 2021 DYDD GWENER


1 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


2 Ionawr 2022 DYDD SUL


3 Ionawr 2022 DYDD LLUN


4 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

5 Ionawr 2022 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

6 Ionawr 2022 DYDD IAU
5.30 pm

Pwyllgor Safonau

7 Ionawr 2022 DYDD GWENER


8 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


9 Ionawr 2022 DYDD SUL


10 Ionawr 2022 DYDD LLUN


11 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Cadeirydd y Cabinet

12 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


13 Ionawr 2022 DYDD IAU


14 Ionawr 2022 DYDD GWENER
10.00 am

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

15 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


16 Ionawr 2022 DYDD SUL


17 Ionawr 2022 DYDD LLUN


18 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
10.00 am - 12.00 pm

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

19 Ionawr 2022 DYDD MERCHER
10.00 am

Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent

20 Ionawr 2022 DYDD IAU
5.00 pm - 8.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Virtual Meeting

21 Ionawr 2022 DYDD GWENER
10.00 am - 1.00 pm

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Virtual Meeting

22 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


23 Ionawr 2022 DYDD SUL


24 Ionawr 2022 DYDD LLUN
3.00 pm - 6.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Virtual Meeting

25 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
10.00 am - 1.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Virtual Meeting

5.00 pm

Cyngor - Canolfan Dinesig

26 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


27 Ionawr 2022 DYDD IAU
5.00 pm

Pwyllgor Archwilio

28 Ionawr 2022 DYDD GWENER


29 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


30 Ionawr 2022 DYDD SUL


31 Ionawr 2022 DYDD LLUN


1 Chwefror 2022 DYDD MAWRTH
10.00 am - 12.00 pm

Panel Trwyddedu (Tacsi)

2 Chwefror 2022 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

5.00 pm - 8.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Virtual Meeting

3 Chwefror 2022 DYDD IAU


4 Chwefror 2022 DYDD GWENER
10.00 am - 1.00 pm

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Virtual Meeting

5 Chwefror 2022 DYDD SADWRN


6 Chwefror 2022 DYDD SUL