Events Calendar
30 Ionawr 2023 DYDD LLUN


31 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
 

Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau

1 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Chwefror 2023 DYDD IAU


3 Chwefror 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


5 Chwefror 2023 DYDD SUL


6 Chwefror 2023 DYDD LLUN
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

7 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

8 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
11.00 am - 12.00 pm

Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent - Committee Room 3 - Civic Centre

4.00 pm - 7.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

9 Chwefror 2023 DYDD IAU
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

10 Chwefror 2023 DYDD GWENER
 

2023/4: Newid Hinsawdd, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau

11 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


12 Chwefror 2023 DYDD SUL


13 Chwefror 2023 DYDD LLUN


14 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
 

Penderfyniad dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Les Cymunedol

 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

15 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

16 Chwefror 2023 DYDD IAU
6.00 pm

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

17 Chwefror 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

18 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


19 Chwefror 2023 DYDD SUL


20 Chwefror 2023 DYDD LLUN


21 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

22 Chwefror 2023 DYDD MERCHER


23 Chwefror 2023 DYDD IAU


24 Chwefror 2023 DYDD GWENER


25 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


26 Chwefror 2023 DYDD SUL


27 Chwefror 2023 DYDD LLUN


28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

5.00 pm

Budget, Cyngor - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Mawrth 2023 DYDD IAU


3 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL