Events Calendar
27 Chwefror 2023 DYDD LLUN


28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

5.00 pm

Budget, Cyngor - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Mawrth 2023 DYDD IAU


3 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


9 Mawrth 2023 DYDD IAU


10 Mawrth 2023 DYDD GWENER


11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL


13 Mawrth 2023 DYDD LLUN


14 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

15 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


16 Mawrth 2023 DYDD IAU


17 Mawrth 2023 DYDD GWENER


18 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


19 Mawrth 2023 DYDD SUL


20 Mawrth 2023 DYDD LLUN
 

2023/9: Anghydraddoldeb Addysg, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/10: Cwestiynau Cyngor yr Arweinydd, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/8: Hybiau Cynnes, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/7: Gwaith Partneriaeth Gofal Cymdeithasol, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/5: Tipio Anghyfreithlon Ward Llyswyri, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/6: Amnewid Coed Ynn, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

21 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH


22 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

23 Mawrth 2023 DYDD IAU
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

24 Mawrth 2023 DYDD GWENER


25 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


26 Mawrth 2023 DYDD SUL


27 Mawrth 2023 DYDD LLUN


28 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

29 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
5.00 pm - 8.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

30 Mawrth 2023 DYDD IAU
5.00 pm

Pwyllgor Archwilio

31 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

1 Ebrill 2023 DYDD SADWRN


2 Ebrill 2023 DYDD SUL