Events Calendar
27 Chwefror 2023 DYDD LLUN


28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

5.00 pm

Budget, Cyngor - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Mawrth 2023 DYDD IAU


3 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


9 Mawrth 2023 DYDD IAU


10 Mawrth 2023 DYDD GWENER


11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL


13 Mawrth 2023 DYDD LLUN


14 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

15 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


16 Mawrth 2023 DYDD IAU


17 Mawrth 2023 DYDD GWENER


18 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


19 Mawrth 2023 DYDD SUL


20 Mawrth 2023 DYDD LLUN
 

2023/9: Education Inequality, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/10: Leader's Council Questions, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/8: Warm Hubs, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/7: Social Care Partnership Working, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/5: Fly Tipping Lliswerry Ward, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

2023/6: Ash Tree Replacement, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

21 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH


22 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

23 Mawrth 2023 DYDD IAU
 

Delegated Decisions - Deputy Leader/Education and Early Years

24 Mawrth 2023 DYDD GWENER


25 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


26 Mawrth 2023 DYDD SUL


27 Mawrth 2023 DYDD LLUN


28 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

29 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
5.00 pm - 8.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

30 Mawrth 2023 DYDD IAU
5.00 pm

Pwyllgor Archwilio

31 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Delegated Decisions - Deputy Leader/Education and Early Years

1 Ebrill 2023 DYDD SADWRN


2 Ebrill 2023 DYDD SUL