Events Calendar
1 Mai 2023 DYDD LLUN


2 Mai 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am - 1.00 pm

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

3 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

4 Mai 2023 DYDD IAU


5 Mai 2023 DYDD GWENER


6 Mai 2023 DYDD SADWRN


7 Mai 2023 DYDD SUL


8 Mai 2023 DYDD LLUN


9 Mai 2023 DYDD MAWRTH


10 Mai 2023 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

11 Mai 2023 DYDD IAU


12 Mai 2023 DYDD GWENER


13 Mai 2023 DYDD SADWRN


14 Mai 2023 DYDD SUL


15 Mai 2023 DYDD LLUN


16 Mai 2023 DYDD MAWRTH
5.00 pm

AGM, Cyngor - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

17 Mai 2023 DYDD MERCHER


18 Mai 2023 DYDD IAU


19 Mai 2023 DYDD GWENER


20 Mai 2023 DYDD SADWRN


21 Mai 2023 DYDD SUL


22 Mai 2023 DYDD LLUN


23 Mai 2023 DYDD MAWRTH


24 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 am - 12.00 pm

Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent - Committee Room 4 - Civic Centre

25 Mai 2023 DYDD IAU
5.00 pm

Pwyllgor Archwilio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

6.00 pm - 8.00 pm

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

26 Mai 2023 DYDD GWENER


27 Mai 2023 DYDD SADWRN


28 Mai 2023 DYDD SUL


29 Mai 2023 DYDD LLUN


30 Mai 2023 DYDD MAWRTH


31 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 am - 1.00 pm

Is-bwyllgor Trwyddedu - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

1 Mehefin 2023 DYDD IAU


2 Mehefin 2023 DYDD GWENER
10.00 am

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

3 Mehefin 2023 DYDD SADWRN


4 Mehefin 2023 DYDD SUL