Events Calendar
27 Chwefror 2023 DYDD LLUN


28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Hybrid Meeting

5.00 pm

Budget, Cyngor - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Mawrth 2023 DYDD IAU


3 Mawrth 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


9 Mawrth 2023 DYDD IAU


10 Mawrth 2023 DYDD GWENER


11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL