Events Calendar
1 Ebrill 2024 DYDD LLUN


2 Ebrill 2024 DYDD MAWRTH
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

10.00 am - 1.00 pm

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

3 Ebrill 2024 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

4 Ebrill 2024 DYDD IAU


5 Ebrill 2024 DYDD GWENER
 

Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau

6 Ebrill 2024 DYDD SADWRN


7 Ebrill 2024 DYDD SUL


8 Ebrill 2024 DYDD LLUN


9 Ebrill 2024 DYDD MAWRTH
11.30 am

Is-bwyllgor Trwyddedu - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

10 Ebrill 2024 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

11 Ebrill 2024 DYDD IAU


12 Ebrill 2024 DYDD GWENER
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

13 Ebrill 2024 DYDD SADWRN


14 Ebrill 2024 DYDD SUL