Events Calendar
30 Ionawr 2023 DYDD LLUN


31 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
 

Delegated Decisions - Cabinet Member for Infrastructure and Assets

1 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

2 Chwefror 2023 DYDD IAU


3 Chwefror 2023 DYDD GWENER
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet ar y Cyd

10.00 am

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Hybrid Meeting

4 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


5 Chwefror 2023 DYDD SUL


6 Chwefror 2023 DYDD LLUN
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

7 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Panel Trwyddedu (Tacsi)

8 Chwefror 2023 DYDD MERCHER
11.00 am - 12.00 pm

Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent - Committee Room 3 - Civic Centre

4.00 pm - 7.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

9 Chwefror 2023 DYDD IAU
 

Delegated Decisions - Deputy Leader/Education and Early Years

10 Chwefror 2023 DYDD GWENER
 

2023/4: Climate Change, Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

 

Delegated Decisions - Cabinet Member for Infrastructure and Assets

11 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


12 Chwefror 2023 DYDD SUL