Events Calendar
5 Chwefror 2024 DYDD LLUN


6 Chwefror 2024 DYDD MAWRTH
 

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar

10.00 am - 2.09 pm

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

7 Chwefror 2024 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

5.00 pm - 8.00 pm

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

8 Chwefror 2024 DYDD IAU


9 Chwefror 2024 DYDD GWENER


10 Chwefror 2024 DYDD SADWRN


11 Chwefror 2024 DYDD SUL


12 Chwefror 2024 DYDD LLUN


13 Chwefror 2024 DYDD MAWRTH


14 Chwefror 2024 DYDD MERCHER
4.00 pm

Cabinet - Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

15 Chwefror 2024 DYDD IAU
 

Penderfyniadau Dirprwyedig - Cadeirydd y Cabinet

16 Chwefror 2024 DYDD GWENER


17 Chwefror 2024 DYDD SADWRN


18 Chwefror 2024 DYDD SUL