Manylion Pwyllgor

Cyngor

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu. Rheolwr Craffu a Llywodraethu

Ffôn: 01633 656656

E-bost: democratic.services@newport.gov.uk