Rhestr Bostio

Panel Ymddiriedolaethau Elusennol

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd James Clarke, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, , NP20 4UR, 01633 656656, , james.clarke@newport.gov.uk
Cynghorydd Paul Cockeram, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewyddt, NP20 4UR, , , 01633 656656, , paul.cockeram@newport.gov.uk
Cynghorydd William Routley, c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, , NP20 4UR, 01633 656565, 07747068478, william.routley@newport.gov.uk
Cynghorydd Mark Spencer, c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, , NP20 4UR, 01633 656565, 07904388580, mark.spencer@newport.gov.uk
Cynghorydd Kate Thomas, c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, , NP20 4UR, 01633 837783, , kate.thomas@newport.gov.uk