Rhestr Bostio

Penderfyniad dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Les Cymunedol

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Debbie Harvey, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, , NP20 4UR, 01633 656656, 07580882506, debbie.harvey@newport.gov.uk