Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau

Richard Morgan

(Ni roddir cyfeiriad)

John Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd David Fouweather

Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

01633 252923
07703300996(P)

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David Fouweather fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David Fouweather fel ffeil CSV

david.fouweather@newport.gov.uk

Andrew Mitchell (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Kerry Watkins (Dirprwy Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Paul Worthington

(Ni roddir cyfeiriad)

Gill Nurton

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Paul Cockeram

Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewyddt
NP20 4UR

01633 656656

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Cockeram fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Cockeram fel ffeil CSV

paul.cockeram@newport.gov.uk

Councillor Farzina Hussain

Cyngor Dinas Casnewydd

01633 656656

Lawrlwythwch manylion cyswllt Councillor Farzina Hussain fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Councillor Farzina Hussain fel ffeil CSV

farzina.hussain@newport.gov.uk