Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Cabinet, 2024

Mae’r cynllun blaen yn rhestr o benderfyniadau allweddol y cyngor a gaiff eu gwneud dros yr un i bewar mis nesaf. Caiff y penderfyniadau hyn eu gwneud naill ai gan y Cabinet neu gan swyddogion y drprwywyd awdurdod iddynt gan y Cabinet.

Caiff y cynlluniau blaen eu cyhoeddi ar ddiwrnod gwaith cyntaf y mis.

Mae’r cynllun yn cynnwys disgrifiad byr o’r penderfyniad i’w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd caiff y penderfyniad ei wneud; manylion yr ymgynghoriad arfaethedig gyda phobl leol a rhanddeiliaid eraill; a manylion cyswllt er mwyn cael rhagor o wybodaeth (gan gynnwys adroddiadau a phapurau cefndir).

 

Plans
  • Nid oes cynlluniau wedi eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod hwn