Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 10.00 am, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl

Lleoliad:   Canolfan Dinesig

Cyswllt:    Meryl Lawrence
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd David Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rehmaan Hayat Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Herbie Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carmel Townsend Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Joan Watkins Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Richards Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Marshall Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Paul Bennett Non-elected, voting Absennol
Dr Annette Daly Non-elected, voting Ymddiheuriadau
Vacancy Non-elected, voting Disgwyliedig
Vacancy Non-elected, voting Disgwyliedig
Chris Humphrey Officer Yn bresennol
Sarah Morgan Officer Yn bresennol
Meirion Rushworth Officer Yn bresennol
Clare Watts Officer Yn bresennol
Meryl Lawrence Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Louise A Thomas Swyddog Llywodraethu Yn bresennol