• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Presenoldeb yn y cyfarfod

  Dydd Mercher, 12fed Chwefror, 2020 4.00 pm, Cabinet

  Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

  Cyswllt:    Tracy Richards , Cabinet Office Manager
  E-bost: Cabinet@newport.gov.uk
   

  Presenoldeb yn y cyfarfod
  Mynychwr Rôl Presenoldeb
  Councillor Jane Mudd Cadeirydd Yn bresennol
  Councillor Roger Jeavons Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Gail Giles Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Debbie Harvey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor David Mayer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Ray Truman Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Deb Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Councillor Abdul-Majid Rahman Aelod Pwyllgor Yn bresennol
  Beverly Owen Officer Yn bresennol
  Gareth Price Officer Yn bresennol
  Meirion Rushworth Officer Yn bresennol