Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Tachwedd, 2020 10.00 am, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Vacancy Non-elected, voting Disgwyliedig
Councillor Joan Watkins Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Herbie Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Richards Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Stephen Marshall Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carmel Townsend Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Yvonne Forsey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Laura Lacey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Paul Bennett Non-elected, voting Disgwyliedig
Dr Annette Daly Non-elected, voting Disgwyliedig
Vacancy Non-elected, voting Disgwyliedig
Cynghorydd Gail Giles Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Sarah Morgan Officer Yn bresennol
Andrew Powles Officer Yn bresennol
Katy Rees Officer Yn bresennol
Deborah Weston Officer Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol