Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24ain Ionawr, 2022 3.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol

Lleoliad:   Virtual Meeting

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Miqdad Al-Nuaimi Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Graham Berry Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Yvonne Forsey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ibrahim Hayat Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Martyn Kellaway Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Richards Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Whitcutt Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Meirion Rushworth Officer Yn bresennol
Rhys Cornwall Officer Yn bresennol
Paul Jones Officer Yn bresennol
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Gareth Price Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Amie Garwood-Pask Officer Yn bresennol
Alastair Hopkins Officer Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol