Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent

Cyswllt:    Meryl James
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Taylor Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Roger Jeavons Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Hughes Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Steven Evans Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Kevin Williams Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Jane Pratt Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Julian Simmonds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Clive Meredith Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mandy Moore Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Steve Tom Officer Yn bresennol
Gareth Price Officer Yn bresennol
Meirion Rushworth Officer Yn bresennol
Joanne Hazlewood Officer Yn bresennol
Paul Dundon Officer Yn bresennol
Karen Sansom Officer Yn bresennol
Joanne Gossage Officer Yn bresennol
Karl Donovan Y Cyhoedd Yn bresennol