Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Ionawr, 2022 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent

Cyswllt:    Meryl James
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
John Taylor Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Jason Hughes Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Roger Jeavons Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Steven Evans Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Kevin Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jane Pratt Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Julian Simmonds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Clive Meredith Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mandy Moore Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Steve Tom Officer Yn bresennol
Gareth Price Officer Yn bresennol
Meirion Rushworth Officer Disgwyliedig
Joanne Hazlewood Officer Disgwyliedig
Paul Dundon Officer Yn bresennol
Karen Sansom Officer Yn bresennol
Joanne Gossage Officer Yn bresennol
Karl Donovan Y Cyhoedd Yn bresennol