Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Awst, 2021 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Richards Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John Guy Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor James Clarke Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Tracey Holyoake Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard White Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Charles Ferris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Spencer Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Matthew Sharp Officer Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Stephen John Williams Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Yn bresennol
Anna Griffiths Y Cyhoedd Yn bresennol
Joanne Gossage Officer Yn bresennol
Gail Parkhouse Officer Yn bresennol
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Anne Jenkins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol