Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Hydref, 2021 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Richards Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John Guy Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor James Clarke Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Tracey Holyoake Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard White Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Charles Ferris Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Spencer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Matthew Sharp Officer Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Stephen John Williams Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Absennol
Anna Griffiths Y Cyhoedd Yn bresennol
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Grant Hawkins Officer Yn bresennol
Anne Jenkins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Alun Lowe Officer Yn bresennol
Geraint Roberts Officer Yn bresennol
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol