Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Medi, 2021 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent

Cyswllt:    Meryl James, Governance Officer
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
John Taylor Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Roger Jeavons Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Steven Evans Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Kevin Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jane Pratt Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Julian Simmonds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Clive Meredith Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mandy Moore Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Steve Tom Officer Ymddiheuriadau
Gareth Price Officer Yn bresennol
Meirion Rushworth Officer Yn bresennol
Joanne Hazlewood Officer Yn bresennol
Paul Dundon Officer Yn bresennol
Karen Sansom Officer Yn bresennol
Joanne Gossage Officer Ymddiheuriadau
Karl Donovan Y Cyhoedd Yn bresennol
Cynghorydd Jason Hughes Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol