Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Hydref, 2021, Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Adfywio a Thai

Cyswllt:    Anne Jenkins, Governance Team Leader, E-bost: Anne.Jenkins@newport.gov.uk, 01633 656656, 20/09/21
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Jason Hughes Aelod Pwyllgor Disgwyliedig