Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Ionawr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Richards Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John Guy Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor James Clarke Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard White Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Charles Ferris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mark Spencer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Laura Lacey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Yvonne Forsey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Matthew Sharp Officer Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Stephen John Williams Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Yn bresennol
Anne Jenkins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol