Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Gorffennaf, 2022 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Janet Cleverly Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Harris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Howells Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bev Perkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris Reeks Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kate Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig