Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Gorffennaf, 2022 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent

Lleoliad:   Siambrau'r Cyngor

Cyswllt:    Governance Team
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Yvonne Forsey Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Laura Lacey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Lane Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Tudor Thomas Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Steven Evans Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ross Leadbeater Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Julian Simmonds Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Cross Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Steve Tom Officer Disgwyliedig
Gareth Price Officer Disgwyliedig
Meirion Rushworth Officer Disgwyliedig
Joanne Hazlewood Officer Disgwyliedig
Paul Dundon Officer Disgwyliedig
Karen Sansom Officer Disgwyliedig
Joanne Gossage Officer Disgwyliedig
Karl Donovan Y Cyhoedd Disgwyliedig
Paul Jones Officer Disgwyliedig