Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Spencer Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Malcolm Linton Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mark Howells Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ray Mogford Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Ymddiheuriadau
Stephen John Williams Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Ymddiheuriadau
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Debbie Jenkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bev Perkins Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Gail Parkhouse Officer Yn bresennol
Andrew Ferguson Officer Yn bresennol