Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Chwefror, 2023 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Leanne Rowlands
Democratic and Electoral Services Manager
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor David Fouweather Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kate Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Andrew Sterry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Phil Hourahine Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Spencer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Emma Stowell-Corten Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Elizabeth Bryant Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Leanne Rowlands Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Taylor Strange Swyddog Llywodraethu Yn bresennol