Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 5.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Lleoliad:   Virtual Meeting

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor David Mayer Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Emma Stowell-Corten Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Beverly Owen Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Jane Mudd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Tracy McKim Officer Disgwyliedig
Leanne Rowlands Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Ymddiheuriadau
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol