Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 3ydd Mawrth, 2023 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Samantha Schanzer
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn