Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30ain Tachwedd, 2022 5.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor David Mayer Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Emma Stowell-Corten Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Rhys Cornwall Officer Yn bresennol
Tracy McKim Officer Yn bresennol
Nicola Dance Officer Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Felicity Collins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol