Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Yn bresennol