Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor David Mayer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol