Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Medi, 2023 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor David Mayer Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Rhian Howells Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Martyn Kellaway Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor David Fouweather Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol