Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Ionawr, 2024 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol