Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor David Mayer Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhian Howells Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Martyn Kellaway Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor David Fouweather Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol