Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2024 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Martyn Kellaway Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Disgwyliedig
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig