Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Gorffennaf, 2023 5.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Richard Morgan Y Cyhoedd Yn bresennol
John Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Andrew Mitchell Cadeirydd Yn bresennol
Kerry Watkins Dirprwy Gadeirydd Ymddiheuriadau
Dr Paul Worthington Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Gill Nurton Y Cyhoedd Ymddiheuriadau
Councillor Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Yn bresennol