Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 5.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Richard Morgan Y Cyhoedd Disgwyliedig
John Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Andrew Mitchell Cadeirydd Disgwyliedig
Kerry Watkins Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Dr Paul Worthington Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Gill Nurton Y Cyhoedd Disgwyliedig
Cynghorydd Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd William Routley Aelod Pwyllgor Disgwyliedig