Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3ydd Mai, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn