Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Gorffennaf, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Spencer Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Malcolm Linton Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bev Perkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mark Howells Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ray Mogford Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Andrew Ferguson Council Staff Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Yn bresennol
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol