Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Medi, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Spencer Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Malcolm Linton Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bev Perkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mark Howells Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Ray Mogford Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Andrew Ferguson Council Staff Disgwyliedig
Joanne Evans Officer Disgwyliedig
Tracey Brooks Officer Disgwyliedig
Stephen John Williams Officer Disgwyliedig
Joanne Davidson Officer Disgwyliedig
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig