Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Ionawr, 2024 5.00 pm, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Taylor Strange
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mr Gareth Chapman Cadeirydd Yn bresennol
Dr Norma Barry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Mr Don Reed Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Harris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ray Mogford Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol