Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Mawrth, 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Samantha Schanzer
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd William Routley Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Carmel Townsend Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Samantha Schanzer Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Councillor Paul Bright Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Debbie Jenkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi Aelod Pwyllgor Disgwyliedig